Cartref

Mae HistoryPoints.org yn dod a hanes lleol i’ch ffôn symudol.

Sganiwch y barcodau wrth ymyl HiPoints i dderbyn gwybodaeth diddorol am adeiladau, cofebau a nodweddion eraill yn yr ardal. Rydym wedi dethol yr HiPoints (“Historical Points”) oherwydd fod rhywbeth diddorol yn eu cylch.

Wrth sganio’r holl HiPoints mewn tref, medrwch ddysgu yn fuan am yr amgylchfyd o’ch cwmpas – sut, pam a phryd y’i crewyd, pwy oedd yn arfer byw yno, sut y gweithient a llawer mwy.

Nid ffurf o hysbysebu mo HiPoints! Ein partneriaid – di-fasnachol – sy’n eu dewis.

A paham yr enw HiPoints? Rydym oll yn gyfarwydd â defnyddio “cashpoints” i hel pres o’r banc. Rwan medrwn ddefnyddio HiPoints i dderbyn gwybodaeth diddorol!

Sut I ddefnyddio HistoryPoints

Mae’n hawdd os oes gennych ffôn symudol efo camera a darllenydd QR. Medrwch lawrlwytho darllenydd o'r fan yma: http://www.quickmark.com.tw/En/basic/download.asp Wedyn defnyddiwch eich rheolydd ffeiliau i ganfod y meddalwedd QR, dewis “Options” ac yna “Install”. Rwan rydych yn barad i sganio – hawdd pawdd!

Chwiliwch am blaciau bach yn dynodi HiPoints mewn ffenestri, ar waliau ac mewn amryw o lefydd eraill.

Sganiwch y côd QR uchaf ar y plac i dderbyn crynodeb sydyn am y nodwedd perthnasol. Nid oes angen cysylltu â’r rhyngrwyd i wneud hyn.

I ddarllen mwy, sganiwch yr ail côd QR, sy’n eich tywys i dudalen yr HiPoint hwnnw ar wefan HistoryPoints.org. Yno gallwch ddarllen mwy o wybodaeth am y nodwedd, dilyn cysylltiadau at gwefanau allanol (e.e. ar gyfer oriau agor), neu i we-lywio at HiPoints eraill o ddiddordeb i chwi.

I weld lleoliad yr HiPoint nesaf, defnyddiwch y mapiau ar HistoryPoints.org.

Os nad yw eich ffôn symudol yn medru cysylltu â’r rhyngrwyd wrth ymyl HiPoint, medrwch achub cyfeiriad y tudalen (yr URL) ar eich ffôn ac agor y dudalen yn hwyrach.

Hefyd medrwch archwilio HistoryPoints.org ar eich cyfrifiadur personol, i ddysgu mwy am eich cymuned lleol neu am gymorth I ddewis llefydd i ymweld â hwy. Dewisiwch categori o ran uchaf y dudalen, ac yna dewis tref i weld yr HiPoints sydd yno yn y category hwnnw.